top of page

HOMETOKSIINIT HEVOSTEN RUOKINNASSA

Hevonen on yksimahaisena eläimenä herkkä hometoksiinien eli mykotoksiinien vaikutuksille. Hometoksiineja voi esiintyä monissa rehuissa. Viljoissa, erityisesti kaurassa hometoksiineja esiintyy hyvin usein. Myös oljissa saattaa olla hometoksiineja.

Hometoksiinit ovat homeiden kasvukaudella tuottamia myrkyllisiä aineita. Homeet eivät sellaisenaan ole merkki toksiinien olemassaolosta viljassa. Hometoksiinit erittyvät kasvustoon sääolosuhteiden vaihdellessa voimakkaasti kasvukaudella. Kosteus ja viileys stressaa homeita toksiinien muodostumiseen. Voimakkaat vuorokautiset lämpötilaerot ovat myös stressitekijä. Aurinkoisenakin kesänä voi toksiineja muodostua: helteinen päivä, jota seuraa kylmä yö altistaa homeet toksiinien eritykselle.

Meidän viileässä kasvuvyöhykkeessä tyypillisiä hometoksiineja ovat deoksinivalenoli (DON), T-2-toksiini (T-2) ja zearalenoni (ZON) ja viljan varastointivaiheen aikana muodostuva okratoksiini (OTA). Myös ergot-akaloidit eli ns. torajyvä-toksiinit ovat hometoksiineja. Lämpimissä kasvuolosuhteissa muodostuu myös aflatoksiineja ja fumonosiineja ja näitä saattaa esiintyä tuontirehuissa. 

Hometoksiinit ovat silmälle näkymättömiä, hajuttomia ja mauttomia toksiineja, joiden pitoisuudet ovat mikrogrammojen luokkaa. Ainoa tapa varmistaa hometoksiinit rehusta on kemiallinen analyysi laboratoriossa. Analyysi maksaa n. 100 EUR näytteeltä ja tällöin saadaan tulos DON-, T-2- ja ZON-toksiineista.

Suomessa 2010-luvulla tehtyjen viljojen hometoksiinianalyysien perusteella DON:ia esiintyy n. 70-80 %:ssa, T-2-toksiinia 10-20 %:ssa ja ZON:ia myös 10-20 %:ssa rehuviljoista. Toksiinien määrä voi olla hyvin vaihteleva ja vaikka pitoisuudet olisivat alhaisiakin, niin samassa viljaerässä olevat useammat toksiinit potentoivat toistensa vaikutuksia. Näin alhaisetkin pitoisuudet saattavat yhdessä aiheuttaa havaittavia ja varsin vaihtelevia oireita eläimillä. 

Suomessa yleisin viljojen toksiini deoksinivalenoli (DON) haitta solutasolla valkuais-muodostusta vaikuttamalla DNA:n toimintaan. DON voi aiheuttaa suolistohäiriöitä kuten ripulia tai ähkyä. Korkeat pitoisuudet voivat myös heikentää syöntiä. DON:in yleinen vaikutus, kuten myös muilla hometoksiineilla, on vastustuskyvyn heikkeneminen. Tämä alentunut immuniteetti avaa tietä infektioille ja osaltaan aineenvaihdunnallisten vaikutusten ohella heikentää hevosen suorituskykyä. 

T-2-toksiini heikentää hevosella immuniteettia ja vaikuttaa valkosolujen ja vasta-aineiden määrään elimistössä. DON:n kaltaisten oireiden lisäksi saattaa esiintyä varsoilla kasvun heikkenemistä, verenvuotoja ja vaurioita ihossa ja suun limakalvoilla.

Zearalenoni (ZON) saa aikaan elimistössä estrogeenivaikutuksen aiheuttaen erilaisia lisääntymishäiriöitä kuten epäsäännöllisiä kiimoja ja sikiön luomisia. Oriilla se saattaa aiheuttaa sperman laadun heikkenemistä.

Okratoksiini (OTA) haitallinen maksan ja munuaisten toiminnalle aiheuttaen lisääntyneen vedenkulutuksen. Se on myös karsinogeeninen. Myös ripulia ja immuniteetin heikkenemistä voi esiintyä. OTA on kuitenkin suhteellisen harvinainen mikäli viljan varastointiolosuhteet ovat kuivat ja hyvät niin ettei pääse muodostumaan kondensoitunutta kosteutta esim. viljasiiloon.

Torajyvien toksiinit eli ergotalkaloidit aiheuttavat verisunten toimintaan häiriöitä ja seurauksena voi esiintyä kuolioita korvissa, hännässä ja raajoissa. Oireet voivat olla myös hermostollisia ja lisääntymiskykyyn liittyviä kuten mm. abortit, pidentynyt tiineysaika ja utareen muodostumisen häiriöt. Varsoilla oireet voivat olla hengitysvaikeudet, ihon, luuston ja lihaksiston poikkeavuudet sekä sokeus. Myös vasta-aineiden määrä (Ig) voi alentua. Myös ns. fescue-toksiinit voivat heikentää immuniteettia mikrobeja ja ympäristötekijöitä vastaan sekä aiheuttaa neurotoksisia oireita. Tiineillä tammoilla voi esiintyä pidentynyt tiineys ja paksuuntunut sikiökalvo ja maidottomuus.

Meillä Suomessa ei kasvustoissa muodostu fumosiini-toksiineja, mutta tuontirehuissa niitä voi esiintyä. Fumonisiini B1 on vaarallisin aiheuttaen keskushermosto-oireita ja myös maksa- ja sydänvaurioita. Fumonosiinin aiheuttaa hevosella leukoenkefalomalasiaa (ELEM), joka aiheuttaa aivorappeumaa ja johtaa kuolemaan. Oireina ovat depressio, liikuntahäiriöt, jännittyneisyys, hikoilu ja sokeus.
Myös tämä toksiini aiheuttaa vastustuskyvyn heikkenemistä.

Hometoksiinien vaikutuksia voidaan torjua huolellisella rehujen valinnalla: hyvälaatuiset rehut ja hyvät rehujen säilytysolosuhteet. Varmistus toksiinien varalta laboratorioanalyysillä. Voit kysyä neuvoa analyysistä VetAgro Oy:ltä, vetagro@vetagro.fi.

Ilmari Hiidenheimo
eläinlääkäri, agronomi

bottom of page